ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

FESTIVART

2017

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την έννοια του δικτύου και εξοικειώνονται  με το τρόπο και τη διαδικασία λειτουργίας του.Εντοπίζουν την ύπαρξη διαφορετικών δικτύων: Το δίκτυο ανάμεσα σε άτομα, οργανισμούς, φορείς, χώρες αλλά και σε άλλες κλίμακες, σε υλικά και άυλα.

Βιώνουν το δίκτυο ως ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος συνεχώς αλλάζει, επεκτείνεται, μεγαλώνει ή μικραίνει αλλά κυρίως συνυπάρχει αλληλεπιδρά και συνεργάζεται με άλλα δίκτυα. 

Τι μπορεί να είναι ένα δίκτυο; Αναγνωρίζουν δίκτυα στα οποία συμμετέχουν, χρησιμοποιούν ή όχι στην καθημερινότητα τους. Με πολύχρωμο νήμα, σχήματα και φαντασία το δίκτυο ζωντανεύει και τα παιδιά γίνονται μέρος του.

Συνδιογανωτές:

Lab2art

Rectangle 42.png